Lokalizacja: Warszawa, Osiedle Artystyczny Żoliborz
Powierzchnia: 79 m2 (z czego projektowi podlegała tylko część pomieszczeń)
Typ: Mieszkanie
Stan: Wizualizacje, projekt początek 2018 roku